Zpět na úvodní stranu

10 let přátelství

10 let přátelství – 10 lat przyjázni

Jak název projektu prozradil, přátelství mezi polskou MŠ z Glogówku a českou MŠ Jesenická z Vrbna pod Pradědem trvá již opravdu 10 let a má hluboké kořeny. Během této doby se uskutečnilo mnoho společných aktivit zaměřených na děti obou předškolních zařízení. Na základě společně zpracovaného projektu, jehož obsahem je vzájemné poznávání kultury, tradic i rozvoj vztahů formou vícedenních pobytů v PL a ČR, se dne 7. a 8. května 2010 25 dětí z MŠ Jesenické a 25 dětí z MŠ Glogówku zúčastnilo společného, dvoudenního výletu v Polsku. Překvapilo nás pěkné ubytování v hotelu „Sudety“ v Pokrzywne, odkud jsme vyjížděli na výlety. Zajímavá byla návštěva skanzenu v Bierkowicach, kde si děti, mimo jiné, vyzkoušely práci na skutečném hrnčířském kruhu. V malém, dřevěném kostelíčku poznaly legendu o sv. Kateřině. Zasedly do nezvyklých lavic ve starodávné škole. Polská paní učitelka je vtipně seznámila se způsobem tehdejší výuky. Viděly i bývalou místní „krčmu“ a malý obchůdek, který měly možnost srovnat s dnešními „supermarkety“. Se zájmem pozorovaly těžkou práci mistra kováře. Ve mlýně si poslechly neznámý zvuk mlýnského kola poháněného vodou. Nezapomenutelná byla návštěva stájí, prohlídka ušlechtilých koní i čerstvě narozených hříbátek. Velký zážitek děti mají ze samotné jízdy na ponících. Tento pobyt končil prohlídkou zámku Moszna, kde jsme se z úst milé průvodkyně dozvěděli něco o jeho historii. Domů si děti odvážely nejen plno příjemných zážitků, ale i pěkné dárečky. Většina se už nemohla dočkat další společné akce – tentokrát na české straně.

V pátek 28. května 2010 jsme s našimi polskými přáteli odjeli do Dolní Moravice, kde jsme se na celé dva dny ubytovali v hotelovém komplexu Avalanche. První výlet nás zavedl na hrad Sovinec, kde probíhají zajímavé kulturně – společenské akce v historickém ladění. Prošli jsme pět různých nádvoří a dostali se tak do tzv. Horního hradu, kde převážně chlapce zaujaly vystavené kanóny. Stavbě vévodí mohutná kamenná věž, odkud je nádherný výhled na město a okolní přírodu. Nezklamala nás ani „Pradědova galerie – Jiříkov“, kde děti obdivovaly vyřezané plastiky zvířat, překrásný betlém v životní velikosti. Dominantou celé galerie však byla socha vládce jesenických hor – děda Praděda. Překvapením byl Hornický skanzen – Zlatorudné mlýny, kde nám ve dvou srubech předvedli drcení zlaté rudy. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet i získávání zlata „rýžováním“. Nechyběly společné hry, soutěže, plnění různých úkolů, minidiskotéka a tolik očekávané slíbené hledání pokladu…. Oba pobyty nám opět dokázaly, že víme jak strávit aktivně a bez nudy volný čas.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

H. Machetanzová MŠ Jesenická

Děti z mateřinek se domluví, i když hovoří ve dvou jazycích

Deset let partnerství pojí dvě mateřinky na české a polské straně státní hranice – ve Vrbně pod Pradědem a Glogówku. Není to partnerství ledajaké, proto pokračovat v něm považují týmy lidí v obou městech za přirozené a rozhodně žádoucí. „Naše přátelství začalo v březnu roku 2000, kdy poprvé přijeli polští hosté k nám na festival Mateřinka. Náš společný projekt teď má název „10 let přátelství – 10 lat przyjaźni“, a začal Česko-polskou akademií ve vrbenském Středisku chytrých aktivit,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Jesenická ve Vrbně pod Pradědem Květa Kubíčková. Projekt, který je realizován s podporou Evropské unie s financováním prostřednictvím Euroregionu Praděd, bude pokračovat sportovní olympiádou v Glogówku, pak budou děti společně na dvoudenním výletu v polské Kopřivné, vyvrcholením projektu bude dvoudenní květnový pobyt ve středisku Avalanche v Dolní Moravici. „Využíváme čas cestování a výletů k tomu, aby děti poznaly místa, kde žijí jejich kamarádi, a také turisticky zajímavá místa. Polské děti chceme vzít do jiříkovské Pradědovy galerie řezbáře Jiřího Halouzky a také na Zlatonosné mlýny ve Zlatých Horách,“ potvrdila ředitelka vrbenské mateřinky. Polskou část programu pak zajišťuje její kolegyně, ředitelka mateřinky v Glogówku Mariola Opalska. Slavnostní akademie ve Střeše byla bezprostřední a milá, děti předvedly snad vše, co už se ve svých mateřinkách naučily.

Na panelech chodby pak byly vystaveny barevné fotografie ze společných akcí minulých let, které obléhali dnes už školáci, starší sourozenci dnešních předškoláčků. Poznávali své polské kamarády, povídali si o místech, kde se fotili a co tam zažili hezkého. „Děti prožívají společné aktivity velmi intenzivně a přesto, že se stále střídají, nemají s komunikací žádný problém. Vždy se spolu domluví a není výjimkou, že se při výletech drží spolu za ruku Čech s Polákem. Na společných akcích překládáme jen minimálně, učíme děti porozumět jazyku například v rámci divadel, která jsou vždy předváděna pouze v jazyce pořádající země,“ potvrdila Květa Kubíčková a přiznala, jak moc ji těší, když malí hosté z Polska přijedou a pozdraví česky, taky hezky za všechno poděkují v češtině. Stejné je to při výpravách vrbenských dětí do Polska, kdy se snaží mluvit polsky. Partnerství mateřinek považují za příkladné jak starostka města Vrbna pod Pradědem Helena Kudelová, tak její kolega, burmistr Andrzej Kalamarz. Vztahy pedagogických pracovníků už dávno přerostly v osobní přátelství. Organizátoři projektů z let minulých i projektu nového vedou nejmladší generaci obou partnerských měst k evropanství v tom nejlepším slova smyslu při respektování zvláštností jiných národů, jedinečnosti národních tradic a kulturních hodnot.

Alena Kiedroňová

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je realizace akcí směřující k propagaci a zviditelnění spolupráce mezi mateřskými školami na veřejnosti a podpoře jejího dalšího všestranného rozvoje. Prostřednictvím vlastních aktivit bude formovat kladné postoje budoucí generace k jiným národům společnému životu EU.

POPIS REALIZACE PROJEKTU

Spolupráce mateřských škol má již dlouholetou tradici a je zakomponována i do Školního vzdělávacího programu naší MŠ s cílem: Výchova k úctě a respektování zvláštností jiných národů, vzájemné poznávání předškolního školství, kultury, organizování společných akcí, prezentace českého i polského školství v zahraničí. Vzhledem k tomu, že s ejedná o předškolní děti, je nanejvýš důležité formovat kladné postoje budoucí generace k jiným národům a společnému životu v EU. V březnu roku 2010 oslavíme desáté narozeniny naší spolupráce.

Ve školním roce 2009–2010 chceme realizovat další sérii aktivit, které jsou zaměřeny na předškolní děti, jejich rodiče a zaměstnance obou mateřských škol v oblasti mezinárodních vztahů, rozvoje a inovace naší spolupráce. Rozvoj vztahů mezi mateřskými školami je také součástí rozvoje spolupráce mezi městy Vrbno pod Pradědem a Glogówkem( tento je rovněž naším partnerem a žadatelem na polské straně). Obsahem představovaného projektu jsou dvě akce na polské straně a dvě na české straně, zaměřené na kulturní tradice, sport, poznávání atrakcí a turistických možností příhraniční oblasti. Jeho součástí je vedení dětí k sounáležitosti života lidí s přírodou.

Pozvánka na ČESKO-POLSKOU AKADEMII v rámci výročí 10 let spolupráce