Zpět na úvodní stranu

Archiv

ŠKOLNÍ ROK 2016-2017

Informace pro rodiče dětí z ostatních mateřských škol:

Všechny děti, které zákonní zástupci přihlásili na období od 1.7. – 21.7.2017 (prázdninový provoz) a podali přihlášku do 31.5.2017 byly přijaty.

Ředitelka MŠ Pavlína Lesniaková

V úterý 20.6.2017 pojedou děti ze třídy Berušek a Broučků na školní výlet do SVĚTA TECHNIKY v Ostravě Vítkovicích viz fotografie níže. Rodiče prosíme o uhrazení částky 250,- Kč (200,- doprava + 50,- Kč vstupné) na dítě. (http://skola.stcostrava.cz/cs/nabidka-expozice)

Ve středu dne 31.5.2017 se v dopoledních hodinách uskuteční PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ,  které se bude konat na školní zahradě.

Třídní schůzky pro rodiče dětí – budoucích předškoláků (Berušek)

Kdy: v úterý 25.4.2017 ve 14.30 hod

Kde: ve třídě Berušek

Schůzky se budou týkat nové povinnosti – povinné předškolní docházky dětí

Účast nutná!

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018,

který se uskuteční ve dnech 3. – 4.5. 2017 od 10.00 do 15.00 hod

 

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, případně vyplněnou žádost o přijetí dítěte a evidenční list potvrzený pediatrem, na kterém musí být uvedeno, zda se vaše dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tyto dokumenty si můžete vyzvednout v ředitelně školy nebo vytisknout z webových stránek mateřské školy www.msjesenicka.cz v záložce „Přijímací řízení“. Zde také najdete všechny informace týkající se mateřské školy jako např.: školní vzdělávací program, školní řád, akce školy, fotografie, jídelníček, jména zaměstnanců a další dokumenty.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018:

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti,  které do 31.8. 2017 dosáhnou 4 let věku.
  2. Děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu spádové školy (stanoveném Městským úřadem Vrbno pod Pradědem)
  3. Děti, které do 31.8.2017 dosáhnou 3 let věku
  4. Děti, které do 31.8. 2017 dosáhnou 2 let věku

 

Pro děti , které do 31.8.2017 dosáhnou 5 let věku je předškolní vzdělávání  od 1.9.2017 povinné.  (informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani)

Do mateřské školy může být dítě přijato nejdříve od 2 let, ale pouze pokud splňuje požadavky předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a v daném školním roce dosáhne věku tří let, toto je na posouzení ředitelky mateřské školy.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud kapacita mateřské školy není zcela naplněna. Pro tento školní rok přijmeme 23 dětí.

 

O přijetí dítěte podle §16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ani pořadí podaných žádostí. V případě, že počet žádostí převyšuje povolenou kapacitu počtu dětí v mateřské škole, rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelka školy na základě kritérií MŠ.

O přijetí dítěte do MŠ budete informováni do 30 dnů od podání žádosti pod jejím registračním číslem zveřejněním na webových stránkách školy www.msjesenicka.cz a na dveřích hlavní budovy školy.

Pavlína Lesniaková – ředitelka MŠ

 

POZOR ZMĚNA!

Fotografování dětí na jarní série a společné foto tříd proběhne v pondělí 10.4.2017  od  9.00 hod. 

 

Důležitá informace – konkurzní řízení na místo ředitele školy

Jistě se mnozí z vás diví, proč rada města vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele naší mateřské školy . Pár slov k vysvětlení. Jak již mnozí víte, paní ředitelka Květa Kubíčková byla v listopadu r.2014 uvolněna do funkce místostarostky města Vrbna pod Pradědem a posléze na místo starostky města. Ale byla pouze uvolněna z funkce ředitelky mateřské školy a jako její zástupce jsem byla jmenována já – Pavlína Lesniaková, až do této doby jsem pořád oficiálně zástupce statutárního orgánu školy. Mohu vás ubezpečit, že se nechystám školu opustit a ani nejsem z žádného důvodu „vyhozena“. Konkurz musí proběhnout, jelikož se paní Kubíčková rozhodla, že už se do funkce ředitelky školy nevrátí. Já se samozřejmě do konkurzního řízení hlásit budu a už je pouze na zřizovateli, jak rozhodne. Všem, kteří mi věří a fandí, moc děkuji a doufám, že vás nezklamu.

 

S pozdravem Lesniaková Pavlína

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZE TŘÍDY BROUČKŮ:

Vážení rodiče,

ve čtvrtek dne 6.4.2017 ve 14:30 hod. se bude konat SCHŮZKA RODIČŮ S PANÍ ŠAJEROVOU  ohledně zápisu dětí

do 1. třídy  Základní školy.

Školní akce, které nás ještě čekají do konce roku:

7.3.    divadelní představení „Zatoulané botičky“

11.3.  Maškarní bál v sokolovně ZŠ (i pro veřejnost)

Březen  Návštěva základní školy (pouze předškoláci)

23.3.  Výlet do kina Centrum v Bruntále (třída Berušky a Broučci)

30.3.  Velikonoční tvoření

1.4. vystoupení dětí na „Vítání občánků“ (vybrané děti ze třídy Broučků)

6.4.    divadelní představení  Beruška

Schůzky s paní Šajerovou ohledně zápisu dětí do 1. třídy ZŠ

19.4.  společné jarní fotografování – ZMĚNA FOTOGRAFOVÁNÍ NA 10.4.2017

3.- 4.5. Zápis do MŠ

16.5.  Besídky ke Dni matek

31.5. Pasování školáků

2.6. Dětský den na zahradě MŠ (i pro veřejnost)

6.6. Turistický výlet s polskými kamarády ( děti ze třídy Broučků)

10.6. vystoupení dětí na Vrbenských slavnostech(děti ze třídy Broučků)

20.6. Školní výlet do Technického muzea ve Vítkovicích (děti ze třidy Broučků a Berušek)

Děti ze třídy Kuřátek – turistický výlet po okolí Vrbna

 

ŠKOLKOVNÉ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ za zdaňovací období roku 2016 pro účely uplatnění slevy na dani si můžete vyzvednout  v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Kopincové

 

.

Vánoční provoz

Mateřská škola bude uzavřena v době od 27.12. do 30.12.2016

V ÚTERÝ 6. PROSINCE  DOPOLEDNE  SE BUDE KONAT V MŠ ” MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA”


Z DŮVODU NEMOCI VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY SE BUDE PLATIT STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA LISTOPAD POUZE BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET:

č. ú. : 86-5358860227/0100

VS: STRAVNÉ  602 100     630,-

VS: ŠKOLNÉ    602 200     360,-

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE.

Děkujeme za pochopení.

UPOZORŇUJEME RODIČE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD S PLATNOSTÍ OD 1.9.2016 viz. Školní řád mateřské školy 2016

 

Z DŮVODU NEMOCI VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY SE BUDE PLATIT STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA ŘÍJEN POUZE BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET:

č. ú. : 86-5358860227/0100

VS: STRAVNÉ  602 100     630,-

VS: ŠKOLNÉ    602 200     360,-

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek dne 22.9.2016 ve 14:30 hod. se bude konat SCHŮZKA RODIČŮ pro děti ze třídy Kuřátek

a v úterý dne 27.9.2016 ve 14:30 hod. se bude konat SCHŮZKA RODIČŮ pro děti ze třídy Berušek a Broučků.

Program: provoz MŠ, akce školy aj.

 

Nabízíme práci na pozici učitelky MŠ, na částečný úvazek, nástup možný ihned, nutné pedagogické vzdělání.

Své životopisy můžete doložit osobně, nebo emailem na lesniakova1@seznam.cz.

 

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

Provoz MŠ o hlavních prázdninách (červenec a srpen)

MŠ Jesenická bude uzavřena od 1.7.2016 do 5.8.2016.

Obě mateřské školy budou uzavřeny od 25.7.2016 do 5.8.2016 (14 dnů)

V době od 1.7.2016 do 25.7.2016 mohou rodiče své děti přihlásit do MŠ Ve Svahu. Nejpozději do 31. Května 2016.

Přihlášku je nutné si vyzvednout přímo v MŠ Ve Svahu. Provoz bude opět zahájen od 8.8.2016. Úhrada úplaty za vzdělávání  bude v měsíci červenci činit 0,- Kč  a v měsíci srpnu 360,- Kč .

Ředitelka MŠ Pavlína Lesniaková

Výsledky přijímacího řízení

Prosíme všechny přijaté uchazeče aby se dostavili k podpisu rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 

Děkujeme                                      

                           Oznámení rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace, čj.: MŠ/102 /1/0/16 5-10 S5 pro školní rok 2016/2017
Mateřská škola zastoupená ředitelkou školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace těmto uchazečům.

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo Výsledek řízení
70 přijat/a
71 přijat/a
72 přijat/a
73 přijat/a
74 přijat/a
75 přijat/a
76 přijat/a
77 přijat/a
78 přijat/a
79 přijat/a
80 přijat/a
81 přijat/a
82 přijat/a
83 přijat/a
84 přijat/a
85 přijat/a
86 přijat/a
87 Přijat/a
89 Přijat/a
92 Přijat/a
 

Datum zveřejnění    11.5.2016

                                                                                                          Pavlína Lesniaková

                                                                                                             Ředitelka mateřské školy

Program akcí, které nás čekají do konce šk. roku:

21.4.      Společné tvoření v Domově pro seniory Vrbno p.P. – Mnichov

9.5.        Divadelní představení “Africká slavnost”

10.5.      Společné vystoupení dětí ke Dni matek v sále Střechy

17.5.      Focení dětí na společné fotografie tříd

25.5.      Sportovní olympiáda v Bruntále – týká se pouze předškolních dětí

1.6.         Výukový program pro školy – Dravci

3.6.         Oslava MDD na zahradě MŠ

6.6.         Pozvání do polské MŠ v Glogówku

16.6.       Školní výlet do Pradědovy galerie v Jiříkově

 

TANEČKY A PÍSNIČKY

PRO KLUKY A HOLČIČKY

POHYBOVĚ TANEČNÍ KURZ PRO DĚTI

Přijměte prosím pozvání do tanečního kurzu  dětí ve věku 4 – 7let,

které se uskuteční od 03.03. – 28.04.2016

(každý čtvrtek od 16:00 – 17:30 hodin ve Střeše).

Cílem tancování je naučit děti společenským tancům a etiketě chování formou zábavných prvků , které rádi předvedeme na slavnostní závěrečné prodloužené při příležitosti „Dne maminek“.

Informace a přihlášky naleznete na webových stránkách

www.sps.estranky.cz nebo u p. Podešvové,

kontakt: podesvovad@seznam.cz, tel.: 720 689 460

V případě zájmu se můžete přihlásit do středy  02.03.2016

Počet je omezený: 10 chlapců + 10 dívek)

Cena kurzu : 20,- Kč/1 lekci

(cena zahrnuje pití + občerstvení + pronájem)

Těšíme se na Vás

Spolek přátel školy

 

Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 477

Zápis  do  1. tříd 

pro  školní  rok  2016 / 2017

se koná: 

                                                                                          pátek    22. ledna 2016                 14,00 – 17,30 h

                                                                                              sobota  23. ledna 2016             9,00 – 11,00 h

                                                                                                                                     v budově základní školy

 

Informace:

   k zápisu se dostaví spolu se zákonným zástupcem dítě, narozené v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 (k 1. 9. 2016 dovrší 6 let věku) a děti s odkladem

přineste s sebou svůj OP. rodný list dítěte, pas u cizinců

zápis trvá asi 30 minut, u zápisu obdrží zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení

   na místě zápisu vyplníte  Žádost k zápisu, Zápisní listek do 1. třídy

o možnosti odkladu a vydání Rozhodnutí o přijetí se informujte u zápisu

žádost o odklad se podává řediteli ZŠ nejpozději do 31.5.2016 (součástí žádosti jsou doporučení PPP nebo SPC a odborného lákaře, např. dětského)

u zápisu možnost předběžné přihlášky do školní družiny

bližší informace obdržíte na schůzkách v MŠ:  p. Šajerová, tf.: 554 230 942 

                                                                                             MŠ Jesenická   21.1.2016 ve 14,30 h

případně u zápisu

 

                                                                                            Zdeněk Bártek, ředitel ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované akce do konce roku 2015:

24.11.   “Babička čte dětem” – návštěva babičky z Domova seniorů Vrbno

26.11.    Vánoční tvoření s rodiči

27.11.    Pozvání žáků dramatického kroužku ZŠ Vrbno do kulturního střediska “STŘECHA” na pohádku “O Červené karkulce”

30.11.    Vánoční focení

1.12.       Divadelní představení “Klaun v dopravě”

4.12.     Mikulášská nadílka v MŠ

9.12.     Návštěva polských kamarádů a společné vystoupení na městské předvánoční akci “Česko zpívá koledy”

12.12.   Taneční vystoupení dětí ze třídy Broučků na vánoční akci “Vrbenské Vánoce na zámečku”

14.12.    Divadelní představení “Jak Ježíšek přežil Vánoce”

15.12.   Vánoční besídky v MŠ

Vánoční provoz – MŠ uzavřena od 23.12 do 1.1.2016

HALLOWEEN -plakát viz.  Halloween – lampioňák

 

VÝLET DO DIVADLA LOUTEK V OSTRAVĚ!

V úterý dne 3.11.2015  jedou děti ze třídy Berušek a Broučků na divadelní představení do Divadla loutek v Ostravě.  Odjezd je v 8.00 hodin, děti přiveďte do MŠ nejpozději v  7.15 hodin.  Předpokládaný příjezd v 14.30 – 15.00 hodin.

 

Nová spolupráce

Zapojili jsme se do projektu neziskové organizace Mezi námi, o.p.s., která podporuje pravidelná setkávání lidí všech generací tak, aby k sobě našli cestu, aby si rozuměli a společně objevovali, jak zajímavé jsou jejich světy. Propojuje malé děti a seniory a také ty, kteří se chtějí na mezigeneračním setkávání podílet.

Spolupráce se bude odvíjet formou pravidelných společných akcí se seniory a také prostřednictvím naší interní práce s dětmi. Obsahem akcí budou návštěvy dětí v Domově seniorů Vrbno pod Pradědem, společné výtvarné dílny, sportovní den a výlet, čtení babiček ve školce a další.

Aktivity se připravují vždy na míru, společně se seniory, v souladu s naším vzdělávacím programem a s podporou neziskové organizace Mezi námi, o.p.s. Pokud Vás tato aktivita zaujala, budeme moc rádi, když se zapojíte do projektu i Vy a například se osobně zúčastníte některého ze setkání. Více informací o možnostech spolupráce získáte na níže uvedených kontaktech.

Mezi námi, o.p.s. bude velmi vděčná za vaše názory, podněty a inspiraci, za vše co může pomoci dělat naše setkání ještě lépe – napsat můžete přes odpovědní formulář na stránkách www.mezi-nami.cz

 

Krátké reportáže ze setkání je možné najít na stránkách Mezi námi v sekci album akcí nebo na Facebooku, kde je možné se podívat i když nejste registrováni.

 

Reporty:

www.mezi-nami.cz

https://www.facebook.com/mezinamiops  

 

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek dne 17.9.2015 ve 14:30 hod. se bude konat SCHŮZKA RODIČŮ pro děti ze třídy Kuřátek

a v úterý dne 22.9.2015 ve 14:30 hod. se bude konat SCHŮZKA RODIČŮ pro děti ze třídy Berušek a Broučků.

Program: provoz MŠ, akce školy aj.

 

1. září nám začíná nový školní rok a my bychom chtěli přivítat všechny děti, které se vrací po prázdninách , ale také děti , které k nám přijdou poprvé.  Těšíme se na vás.

 

Vyučující na třídách:

Kuřátka – p.uč.  Helena Machetanzová a p.uč. Martina Poštulková

Berušky – p.uč. Lucie Moudrová a asistentka pedagoga Kamila Čechová

Broučci – p.uč. Zdeňka Halová a  p.řed. Pavlína Lesniaková

 

Informace pro nově nastupující děti

Seznam potřebných věcí pro dítě do MŠ – viz.Co_potřebuje_dítě_v_mateřské_škole

Prosíme rodiče, aby dětem nedávali kvůli jejich bezpečnosti do MŠ papuče typu – nazouváky nebo tzv. kroksy. Děkujeme

Číslo účtu MŠ – 86 – 5358860227 / 0100

Variabilní symbol stravné – 602 100

Variabilní symbol školné – 602 200

Informace o stravování viz. Stravování

Upozornění pro rodiče – Zabezpečení vchodu do budovy MŠ viz.  Zabezpečení budovy