Zpět na úvodní stranu

Certifikáty

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že jsme se zapojili do projektu „ ZELENÁ ŠKOLA“ , který je zaměřen na sběr drobného elektroodpadu. V šatně před ředitelnou je umístěn sběrný box.

Do sběrného boxu patří např.:

 1. Drobné domácí elektrospotřebiče (žehlička, fén, holící strojek, hodinky, budík, váha…)
 2. Kancelářská technika ( myš,  klávesnice, kalkulačka, počítačové komponenty, notebook..)
 3. Elektronika ( rádio, videokamera, mobilní telefon, fotoaparát…)
 4. Lékařské přístroje ( elektr. teploměr, tlakoměr…)
 5. Drobné kuchyňské elektrospotřebiče ( rychlovazná konvice, ruční mixér, fritovací hrnec, toustovač…)
 6. vybavení pro sport a volný čas ( tachometr, GPS navigace…)
 7. Nářadí (vrtačka, pila, bruska…)
 8. Hračky ( elektrický vláček, autíčko, videohra…)
 9. Baterie, CD a DVD
 10. Kompaktní zářivka, tonery ( nutno před uložením zabalit)

Do sběrného boxu nepatří:

 1. Diskety, VHS a audiokazety
 2. Velká elektrozařízení, která se do boxu nevejdou

certifikát zelená škola

                              „Škola přátelská dětem s alergií a astmatem“

Tento slogan je oprávněná používat Mateřská škola na Jesenické ulici, která se zapojila do celorepublikového projektu „7A -7X o alergii a astmatu pro školu. Projekt vychází  ze strategie  Světové Zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století, z vládního dokumentu  ČR Zdraví21 a Úmluvě o právech dítěte. Projekt svým zaměřením plně respektuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání a ,mimo jiné, napomáhá k dosažení jednoho z cílů vzdělávání, učí děti aktivně rozvíjet a chránit své zdraví a být za ně zodpovědný.

Na péči o alergické a astmatické děti by se měli podílet všichni, kteří se o děti starají a jsou jim nablízku, tedy rodiče, lékaři i pedagogové. Studie o výskytu alergických onemocnění potvrzují známá fakta, že tato onemocnění jsou velmi častá a stále jich přibývá. Vzhledem k tomu, že děti tráví spoustu času v mateřské škole, je  pro ně důležité mít kolem sebe učitelky, které dovedou pochopit jejich problémy, dovedou správně reagovat na projevy nemoci, jak se zachovat v případě anafylaktické reakce, dokáží ji rozpoznat a v neposlední řadě se snaží provádět prevenci ke zmírnění potíží.

Kolektiv učitelek z MŠ Jesenické absolvoval speciální metodický seminář, který je součástí projektu  a na základě splnění dalších podmínek, byl naší MŠ udělen certifikát „Škola přátelská dětem s alergií a astmatem“

Co to znamená pro rodiče a jejich děti, které navštěvují naši mateřskou školu ? 

Ve školách chybí informace o tom, co to alergie je a jaké může mít projevy. Jako alergii označujeme nepřiměřenou reakci imunitního systému, při které se organismus brání některým látkám, které jsou jinak v prostředí zcela běžné. Učitelé tráví s dětmi spoustu času, měli by být o alergiích ( alergická rýma, průduškové astma, atopický ekzém, alergie na potraviny, alergická reakce po bodnutí hmyzem, anafylaktická reakce ) dobře informováni. Schopnost učitele správně si poradit s akutními stavy  může dokonce zachránit život ohroženého dítěte.

Splněním podmínek a proškolením pedagogů jsme se zařadily do Sítě škol přátelských k dětem s astmatem a alergií.

certifikát alergie