Zpět na úvodní stranu

Děti Evropy

 SLAVILI JSME CELÝ ŠKOLNÍ ROK

 Mateřská škola Jesenická využívá  možnosti spolufinancování aktivit z  fondů EU.  Jedním z takových projektů byl realizovaný v tomto školním roce pod názvem „Děti Evropy“. Uspořádali jsme tři akce, které byly součástí oslav 14. výročí Česko – polské spolupráce a 50 let činnosti mateřské školy.

První oslavou byly Mezinárodní motokárové závody dne 21.9.2013, které nadchly nejen děti, ale i dospělé. Dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd nám umožnila, kromě nákladů na akce, pořídit si i potřebné motokáry, zahradní stan a fotoaparát.

Další akcí byl Den otevřených dveří, jejíž součástí byla výstava dětských prací obou partnerských škol, setkání zástupců polských rodičů, zřizovatelů, zaměstnanců a dětí.  Na slavnostním programu, který se uskutečnil v pátek 11. dubna 2014 v prostorách mateřské školy Jesenické, nechybělo ani vystoupení dětí z obou mateřských škol – z Vrbna pod Pradědem a Glogówku.

Závěrečnou oslavou byl třídenní pobytový zájezd polských a českých dětí s názvem „Expedice Zvídálek“ v Horském hotelu Skiland Ostružná ve dnech 6.6. – 8.6.2014. Pobyt byl zaměřen především na ekologické aktivity. Odtud jsme podnikali poznávací výlety po Jeseníkách. Celkem se ho zúčastnilo 50 dětí z toho 25 polských. Navštívili jsme Arboretum Makču- Pikču v Pasekách u Šternberka, kde nás doslova učarovala krása a barevnost kvetoucích rostlin. Středisko volného času DUHA Jeseník, kam jsme dojeli vláčkem, pro nás připravilo velmi zajímavý program. Exkurzi u zvířat i ve sklenících. Chovají různé druhy živočichů: akvarijní ryby, hady, želvy, obojživelníky i zástupce drobných hlodavců. Mile nás překvapil roztomilý medvídek mýval. V rozsáhlých sklenících pěstují tropické i subtropické rostliny. Vychutnali jsme si zvuk pravé africké divočiny – zabubnovali jsme si na bubny DJEMBE. Většina z nás se přidala k jejich fanouškům. Nahlédli jsme i do tajů ruční výroby papíru. Každý si sám vyzkoušel kouzlo, kdy z podivné kaše vznikne zajímavý papír. Děti si své výrobky mohly odvézt domů. Jízda vlakem děti velmi uspokojila, vždyť pro některé z nich to byla premiéra. Večer nechyběl táborový oheň s opékáním špekáčků a slíbené hledání pokladu skřítků z hor, který obsahoval polštářky, pastelky, svítící uši a brýle. Děti si vyzkoušely odloučení od svých rodičů na celé tři dny. Promyšlený a dobře připravený program nedovolil, aby byl někdo smutný. 

Celý pobyt byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, a proto mohly mít děti vše zdarma.

 

                                                        Lucie Hudcová – projektový manažer

Přijměte pozvání na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ konaný dne 11.4.2014 

u příležitosti 50 let výročí MŠ a 14 let mezinárodní spolupráce

Bližší informace viz.  MATEŘINKOVÝ ZPRAVODAJfinální  a plakát den otevřených dveří 11.4.20145

Vážení rodiče,

přijměte naše pozvání a přijďte si s námi užít sobotní odpoledne 21.9.2013 plné závodů šlapacích motokár, kterého se zúčastní také děti z naší partnerské MŠ v Glogówku. Součástí odpoledne  bude také prohlídka závodních aut z Automotoklubu Vrbno pod Pradědem, BP Autosportu Bruntál, dále k nám přijede Americký speciál se simulátorem F1, proběhne také prezentace Czech Dakar – Martina Kolomého a spousta dalšího. Všechny atrakce jsou zdarma.

V rámci organizace dne prosíme rodiče dětí /Broučků a Berušek/, aby přivedli děti do MŠ v 10.30 hod. Děti nám nechají a pak za nimi přijdou ve 14.00 hod. O děti bude postaráno včetně oběda. Prosíme vezměte dětem  helmu na kolo a dejte jim sportovní oblečení.

Na odpoledne dostanete pro své dítě stravenku ve výši 50,- Kč. Stravenku proměníte u stánku s občerstvením,  který  bude v areálu MŠ. Děti budou za svou snahu a přítomnost odměněny překvapením.

Moc se těšíme :)

 

 

 

Vážení rodiče,

dovolte mi předem poděkovat za důvěru, kterou nám projevujete tím, že umožnujete svým dětem výjezdy do Polska a podporujete spolupráci mezi Przedszkolem Publicznym nr. 4,v Glogówku a Mateřskou školou ve Vrbně pod Pradědem.

Pro školní rok 2013/2014 jsme připravili  nový projekt s názvem „ Děti Evropy“, který bude spolufinancován EU z Fondu mikroprojektů a věřím, že bude pro další rozvoj spolupráce a hlavně pro děti prospěšný.

Cíle: Prostřednictvím realizace aktivit projektu podporovat společné zájmy dětí, rodičů a zaměstnanců mateřských škol, které jsou prostředkem k utváření vztahů, postojů, tolerantnosti a úctě mezi dětskými kamarády a dospělými žijícími na druhé straně hranice. Propagovat spolupráci obou mateřských škol na veřejnosti, utužit a rozvinout stávající vztahy mezi cílovými skupinami obou stran v rámci jejich úrovně, a být motivací spolupráce s Polskem pro ostatní organizace v našem euroregionu.

Dílčí cíle: Podporovat aktivity dětí -výukové, sportovní a turistické s důrazem na rozvoj tradic. Propagovat a prezentovat spolupráci, zviditelňovat její výsledky. Podporovat vzájemnou pomoc a toleranci mezi dětmi. Vzájemné porozumění řeči verbální i neverbální. Podporovat zdravou soutěživost a kamarádství. Rozšířit poznatky dětí o příhraničí, životě v oblasti enviromentální, rozdílech mezi životem v horách a nížinách.

Celkově projekt zahrnuje tři aktivity

  1. Závody motokár 20. 9. 2013

Cílová skupina 75 dětí, z toho 25 polských a rodiče dětí

Netradiční sportovní den v závodění na šlapacích motokárách. Místo realizace Mateřská škola Jesenická Vrbno pod Pradědem. Součástí bude setkání a beseda dětí se závodními jezdci Automotoklubu Vrbno, prohlídka opravdových závodních aut, jízda na automobilovém trenažeru, projížďka na čtyřkolkách s rodiči po cyklostezce ve městě. Nebude chybět občerstvení ani zábava.

  1. Den otevřených dveří      11. 4. 2014 – konference

Místo konání Mateřská škola Jesenická Vrbno pod Pradědem. V rámci konference bude prezentováno uplynulých 50 let vzniku mateřské školy a 14 let mezinárodní spolupráce.

Program: Výstava dětských výrobků obou partnerských škol včetně prezentace spolupráce, společné vystoupení dětí ČR i PL. Proslovy, diskuze, poděkování na téma spolupráce, raut, volná zábava, a zábavný program pro děti. Výstava bude také otevřena pro širokou veřejnost.

  1. Víkendový pobyt      v přírodě ” ExpediceZvídálek ” 6. 6. – 8. 6. 2014

Cílová skupina 50 dětí (25 PL a 25 ČR), 10 pedagogů

Pobytová akce ve Skilandu Ostružná v okrese Jeseník. Bude zaměřená na ekologické aktivity. Děti navštíví Arboretum v Pasekách, dále budou mít připraven ekologický program ve Středisku volného času Jeseník. Nebudou chybět ani venkovní hry, turistika a hledání pokladu skřítků z hor. Děti se setkají s mnoha zajímavostmi, seznámí se s podmínkami života svých českých kamarádů. Uvědomí si rozdíly mezi životem v horách a nížinách, potřebu vzájemné pomoci a tolerance mezi sebou.

Věřím, že nám i nadále zachováte svou přízeň a umožníte svým dětem účast na projektových aktivitách, které budou pořádány zdarma.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi